Nadační fond NALA se zasazuje o uchování filozoficko-kulturního a duchovního dědictví zemí Himalájského regionu. Podporuje překlady duchovních textů, tradiční buddhistické umění, meditaci a pečuje o zdraví vzácných buddhistických učitelů. V rámci své činnosti také pomáhá zajistit sirotkům a chudým dětem v Nepálu kvalitní vzdělání. Kromě vzdělání klasického typu se děti v klášterních školách zdokonalují také
v nadčasovém buddhistickém učení pod vedením Šeraba Gjalcchen Rinpočheho.

Naším cílem je, aby filozoficko-kulturní dědictví zemí z oblasti Himalájí zůstalo zachováno. Díky idealistické a nadčasové aktivitě nadačního fondu Nala máme možnost začít připravovat další projekty zaměřené na udržení tradičního odkazu.

Stále častěji si pokládáme otázku, proč jsou lidé žijící na Východě tak spokojení, přestože jsou chudí. Tajemství leží v jejich duchovním bohatství, které vychází z buddhismu. Poznejte jejich život, nechte se jimi inspirovat a pomozte uchovat jejich jedinečnou kulturu přinášející radost a štěstí.

Vzdělání pro znevýhodněné děti z Nepálu i z tibetských oblastí

Nový moderní komplex v regionu Banepa, v blízkosti Káthmandů

Domov pro děti bez rodinného zázemí

Zdravotní péče a lékařské prohlídky

Udržujeme tradici buddhistického umění

Překlady vzácných buddhistických textů

Naše projekty


Shromažďujeme finance pro tuzemské i zahraniční projekty, k nimž patří poskytování kvalitního vzdělání osiřelým a znevýhodněným dětem, podpora tradičního buddhistického umění a překladů vzácných duchovních textů, budování míst pro meditaci v ústraní, podpora aktivity drahocenných buddhistických učitelů a péče o jejich zdraví a vitalitu.

Naše děti


Záleží nám na tom, aby osiřelé nebo znevýhodněné děti mohly chodit do školy a rozvíjet se. Protože mnoho z nich pochází z velmi chudých rodin, jsou odkázány na pomoc ostatních. Z našeho pohledu i malá finanční podpora může pro tyto děti znamenat šanci na důstojný a šťastný život.